Pesquisa
avançada
15270 joguetes

Jogo recentemente visto:

Populous (master)

Act-Fancer Cybernetick Hyper Weapon

Character design: Torba
Graphic design: Jun Sato, Kinya Aoyama, Masahiko Uzita, Dsyche Minagawa,Modeler.K, Yukie Siraiwa
Sound: Azusa Hara, Maro, Shuji Segawa, Tatsuya Kiuchi, Koma, Moriken
Soft: Hisatada Ohta, Kazunori Ishiguri, Toshiyuki Sakai
Hard: Hiroyuki Iwabe
Special thanks: Satoshi Furukawa